หน้าหลัก โครงการ ข่าวสาร บทความ คำบันดาลใจ
เมนู
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ร่วมโครงการ

โครงการ

สุขีกัมปานี คือหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมในวาระครบรอบ 50 ปี บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) – TVO
ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันพืช 100% ภายใต้แบรนด์ องุ่น และผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลือง ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์

กับแนวคิด “Let’s Discover Tomorrow” ค้นหาและสรรค์สร้าง ‘วันพรุ่งนี้’ ให้ดีขึ้นทุกมิติ ทั้งสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ไปพร้อมๆกัน

วิถีทาง
วิธีคิด
ภูมิปัญญาสร้างสรรค์
การร่วมมือสามัคคี

ภายใต้วิธีการสร้างความสุขด้วย “วิถีทาง” สู่ “วิธีคิด” ด้วย “ภูมิปัญญาสร้างสรรค์” จาก “ความร่วมมือสามัคคี” อย่างตั้งใจจริงของพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อความ “สุขี” ที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดรับกับปรัชญาของ TVO คือ
• สร้างสรรค์ด้วยใจ เพื่อสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน
• คืน “กำไร” อย่างยั่งยืน คือหัวใจในการทำธุรกิจของเรา
• มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
• ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน