หน้าหลัก โครงการ ข่าวสาร บทความ คำบันดาลใจ
เมนู
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ร่วมโครงการ

ความพอดีกับการใช้ชีวิตแบบพอดี ในยุค 4.0

15 พ.ย. 2560

เราหลายคนในฐานะที่เป็นคนไทย คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินเรื่องราวคำสอนหรือหลักการดำเนินชีวิตที่กล่าวถึงความพอเพียงกับความพอดี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็มักจะนึกไปถึงหลักการทำเกษตรในรูปแบบผสมผสาน แต่ในความเป็นจริงแล้วหลักของความพอเพียงและพอดีนั้นสามารถที่จะนำไปใช้ได้กับทุก ๆ คน และสามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัยได้อีกด้วย

ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่ประเทศไทยของเรากำลังเข้าสู่ยุคการพัฒนาในช่วงที่เรียกว่า “ไทยแลนด์ 4.0” เราจึงได้นำเอาหลักแนวคิดและวิธีการปรับใช้หลักแห่งความพอเพียงและพอดีให้เข้ากับการใช้ชีวิต เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะและสถานการณ์การพัฒนาประเทศในปัจจุบันมาฝากกัน

เริ่มจากจุดแรกก็คือตัวเราเองนั้นต้องมีความเข้าใจก่อนว่าหลักของความพอเพียงและความพอดีคือการสร้างและพัฒนาทุกสิ่งจากสิ่งที่ตัวเราเองนั้นมีอยู่ ไม่ทำอะไรที่เกินตัว เช่น การใช้เวลาในการทำงานให้เต็มประสิทธิภาพ อย่างนั้นแล้วเราต้องใช้เวลางานของเราสร้างงานที่มีประสิทธิภาพ จะได้ไม่ต้องเอาเวลาส่วนอื่นมาใช้เป็นเวลางานซึ่งจะส่งผลให้ความพอดีของเวลาในชีวิตผิดเพี้ยนไป

เรื่องต่อมาก็คือความเข้าใจในการใช้สิ่งต่าง ๆ ที่เรามีอยู่รอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งก็คือการรู้จักรักษาและใช้งานทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและเต็มประสิทธิภาพ อย่างการพัฒนาประเทศเข้าสู่ยุค 4.0 ก็คือความต้องการของผู้นำประเทศที่ต้องการให้ประชาชนอย่างเรามีความรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเราเองอย่างสูงสุด แต่น้อยคนที่จะสามารถดึงเอาเทคโนโลยีประเภทนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เราจึงต้องพัฒนาตัวเองและต้องใช้เทคโนโลยีให้เป็น และก้าวตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมให้ทัน

และอีกหนึ่งหลักแนวคิดที่สำคัญของการใช้ชีวิตในแบบพอดีก็คือการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งถ้าจะให้เข้ากับยุคสมัย 4.0 ก็คือความสามารถในการต้านทานแรงดึงดูดจากค่านิยมต่าง ๆ เพราะด้วยสังคมที่เปิดกว้างขึ้นนั้นส่งผลให้ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นอย่างมาก เช่น ความฟุ้งเฟ้อหรือการใช้ชีวิตที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์ก็จะส่งผลให้ตัวของเราเองนั้นสูญเสียความพอดีไป และนั่นคือหนึ่งของสาเหตุที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นทุกข์จากการที่เราใช้ชีวิตแบบที่ไม่พอดีนั่นเอง

อย่างนั้นแล้วในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ได้รับหลักคำสอนและแนวคิดในเรื่องของความพอเพียงกับความพอดีในการใช้ชีวิตมาโดยตรง เราจึงควรที่จะทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ของหลักความพอดีและนำมาปรับใช้ให้เข้ากับยุคสมัยและรูปแบบการใช้ชีวิตในแบบที่เป็นของเราเอง ทั้งนี้ก็เพื่อความสุขและชีวิตที่ดีของเราทุก ๆ คนนั่นเอง

ย้อนกลับ
แชร์เลย
บทความที่เกี่ยวข้อง