หน้าหลัก โครงการ ข่าวสาร บทความ คำบันดาลใจ
เมนู
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ร่วมโครงการ

คุณธีรสิทธิ์ อมรแสนสุข กับ กาแฟ "มีวนา”

1 ก.ค. 2560

“มีวนา” กาแฟรักษ์ป่า ที่นี่เราปลูกกาแฟในป่า เพราะกาแฟเป็นพืชที่ต้องการร่มเงาสูง จึงไม่ต้องตัดต้นไม้ใหญ่ๆ

การที่ปลูกกาแฟในป่า จะทำให้กาแฟมีคุณภาพดีมาก มีใช้ระบบการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ ไม่ใช่สารเคมี ยังเป็นการช่วยให้เกษตกรรู้จักการพึ่งพาตนเองได้ โครงการกาแฟอินทรีย์รักษาป่ามีวนา ถือเป็นต้นแบบของการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า และยังช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตกร ทำให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ย้อนกลับ
แชร์เลย
บทความที่เกี่ยวข้อง