หน้าหลัก โครงการ ข่าวสาร บทความ คำบันดาลใจ
เมนู
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ร่วมโครงการ

"คุณเสาวลักษณ์" กับร้านคนจับปลา

31 พ.ค. 2560

กับคำพูดที่ว่า “เราไม่ได้ขายแค่ปลา... แต่เราขายคุณค่าและเรื่องราวของประมงพื้นบ้านไทย” คำพูดนี้ได้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจ และเกิดแนวคิดที่อยากเปลี่ยนแปลงการทำประมงพื้นบ้านของไทยให้เกิดความยั่งยืน จึงทำให้ค้นพบว่าเราต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาสู่ธุรกิจที่ทำเพื่อสังคม และต้องอยู่บนพื้นฐานที่เป็นธรรมต่อทุกๆ ฝ่าย

นี่เองคือแนวคิดหลักที่สำคัญของ “ร้านคนจับปลา” (FisherFolk) จากคุณเสาวลักษณ์ ที่ได้เริ่มต้นจากการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้ชาวบ้านได้หันมาทำประมงพื้นบ้านแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหลักเพื่อให้ชาวประมงสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง สามารถกำหนดราคาขายได้เอง ไม่ต้องพึ่งพาพ่อค้าคนกลางอีกต่อไป และเมื่อถึงวันนึงที่พวกเขาแข็งแรงขึ้น สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง พวกเขาก็จะรักษาอาชีพการเป็นชาวประมงสืบต่อไปได้ และสามารถดึงสมาชิกในครอบครัวมาช่วยกันทำงานต่อไปได้ และรายได้ส่วนนึงของพวกเขาก็ยังถูกวนกลับมาใช้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเพื่อให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป

ย้อนกลับ
แชร์เลย
บทความที่เกี่ยวข้อง