หน้าหลัก โครงการ ข่าวสาร บทความ คำบันดาลใจ
เมนู
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ร่วมโครงการ

ถอดรหัสไลฟ์สไตล์แบบพอเพียงสร้างสมดุลย์ชีวิตให้พอดี

8 พ.ย. 2560

การดำเนินชีวิตตามวิถีแห่งความพอเพียงนั้น เป็นการดำเนินตามหลักคำสอนของ “พ่อ”
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คำจำกัดความของความพอเพียง คือ ทางสายกลาง ไม่เคร่งเครียดหรือขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนมากเกินไป ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีอาชีพใดก็ตาม ก็ควรจะสร้างสมดุลย์ชีวิตของตัวเองให้มีความพอดี ถ้าหากว่าคุณเป็นนักกีฬาอาชีพ หรืออาจจะเป็นถึงทีมชาติ แน่นอนว่าคนทั้งประเทศมักจะฝากความหวังเอาไว้กับคุณอย่างมากทีเดียวรวมถึงตัวคุณเองด้วย ซึ่งนักกีฬาเองก็ควรมีความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของกีฬากับหลักความพอเพียงก่อนว่าคืออะไร มีใจความสำคัญตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ดังนี้

3 ห่วง คือ

  1. ความพอประมาณจากการเล่นกีฬา นักกีฬาต้องมีการฝึกซ้อมอย่างเหมาะสม ไม่หักโหมเกินไปจนทำให้เจ็บตัว ในทางกลับกันก็ไม่ควรขาดซ้อมบ่อย ๆ และยังต้องรู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสมลงตัว ทั้งในเรื่องส่วนตัว ครอบครัว และการฝึกซ้อมอีกด้วย
  2. ความมีเหตุผล รู้เป็นอย่างดีว่าการเล่นกีฬาประเภทนั้น ๆ เหมาะสมกับตนหรือให้ประโยชน์หรือไม่ และควรเลือกชนิดกีฬาที่เหมาะสมและมีความถนัดที่สุด ก็จะสามารถทำได้ดีที่สุดเช่นกัน
  3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีรู้จักวิธีการป้องกันอันตรายต่าง ๆ จากกีฬาที่เล่นอยู่และการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เพราะว่ากีฬามีแพ้ ชนะ เป็นเรื่องธรรมดา


2 เงื่อนไข คือ

  1. มีความรู้เกี่ยวกับประเภทกีฬาที่ตนเองเลือกเล่นมากพอสมควรและควรหมั่นศึกษาเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความรู้จริงอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ควรรู้ถึงกฎ กติกา มารยาทในการเล่นเป็นอย่างดีอีกด้วย
  2. มีคุณธรรม มีน้ำใจนักกีฬาในทุกครั้งที่ลงสนามแข่งขัน เพราะเป้าหมายของการเล่นกีฬาที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือ ฝึกให้รู้จักการยอมรับ ทั้งการเป็นผู้แพ้และผู้ชนะ ต้องรู้จักแพ้ ชนะ และการให้อภัยซึ่งกันและกัน รวมถึงรู้จักการเสียสละ ความสามัคคี ความเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดีอีกด้วย


เมื่อเลือกที่จะเป็นนักกีฬาผู้ยึดหลักแห่งความสมดุลพอดีให้กับชีวิตและอาชีพอย่างแน่วแน่แล้ว ก็จะสามารถทำให้เกิดการพัฒนาได้ดีและมีความสุขกับสิ่งที่ทำ ถือว่าได้ถอดรหัสที่ถูกต้องให้กับชีวิต ได้ทั้งความสุขกายและความสุขใจอย่างแท้จริง

ย้อนกลับ
แชร์เลย
บทความที่เกี่ยวข้อง