หน้าหลัก โครงการ ข่าวสาร บทความ คำบันดาลใจ
เมนู
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ร่วมโครงการ

นพ.สมศักดิ์ โสฬสลิขิต กับ "โรงพยาบาลหนองม่วงไข่"

11 ก.ค. 2560

เมื่อนึกถึงโรงพยาบาลเราจะเห็นภาพคุณหมอ พยาบาล ห้องจ่ายยา เครื่องมือทางการแพทย์ และผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาหลายคนมองว่าภารกิจหลักของโรงพยาบาล คือ การรักษาความเจ็บป่วย แต่มีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่มีหน้าที่ให้บริการสาธารณสุขทุกด้านแก่ประชาชน ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค หรือลักษณะที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพภายหลังการเจ็บป่วย

“โรงพยาบาลหนองม่วงไข่” เป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่  2 ประเภทหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ ในส่วนภูมิภาค และได้ตอบรับเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงาน กปร.

ครั้งเมื่อปี 2547 โรงพยาบาลประสบปัญหาเกิดภาวะหนี้ค้างชำระค่ายาและเวชภัณฑ์ เงินบำรุงคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ขาดความเชื่อมั่นและกำลังใจ วิกฤตในครั้งนั้น ทำให้ทุกคนในโรงพยาบาลต้องหันหน้าเข้าหากัน ระดมความคิดเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา เพื่อความอยู่รอดของโรงพยาบาล และช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังต้องการการรักษาอยู่ทุกวัน

นพ.สมศักดิ์ โสฬสลิขิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จึงได้นำการบริหารจัดการแบบชีววิถีควบคู่ไปกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จาก ดร.พิสิฐ วรอุไร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มาประยุกต์ใช้กับนโยบายให้บุคลากรทุกคนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างแนวทางในการปฏิบัติบนพื้นฐานของความพอเพียง

ในโรงพยาบาลจะมีอุปกรณ์หน้าตาแปลกๆ ที่เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นที่กันฝุ่นเข้าตา ที่ใส่หลอดฉีดยา ตะแกรงและแผ่นกันขยะติดเชื้อ มีการใช้ทรัพยากรที่ประหยัด มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ ประยุกต์ใช้ของที่มีอยู่ในสำนักงานมาสร้างสรรค์ประดิษฐ์เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ทางการแพทย์

นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือทางการแพทย์อีกมากมายที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำใช้ในโรงพยาบาล เช่น ที่ปิดตาผู้ป่วย กล่องกระดาษที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นที่ใส่หลอดยา แผ่นกั้นขยะติดเชื้อในตะแกรงทำแผล ซึ่งทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในบัญชีได้ไม่น้อย

ในโรงพยาบาลมีทั้งสวนสมุนไพรที่นำไปใช้ในการนวดแผนโบราณ แปลงผักสวนครัว นาข้าว การเพาะเห็ด ต้นกล้วย ที่มีเป็นพันธุ์หลากหลาย พืชผลที่ได้ใช้ปุ๋ยด้วยระบบจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพทดแทนการใช้สารเคมี ปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย สร้างรายได้ให้โรงพยาบาล สามารถปลดหนี้ให้โรงพยาบาลได้ นอกจากนี้ มีการเลี้ยงวัว หมู ปลา และยังมีการเลี้ยงไส้เดือนด้วย มีบ้านหลังเล็กๆ ที่ชาวบ้านนำมาบริจาคหลังจากใช้ในพิธีงานศพของคนท้องถิ่นนำมาเป็นที่อยู่อาศัยของเป็ด และด้วยการเลี้ยงแบบชีวภาพ จึงไม่ต้องกังวลกับปัญหากลิ่นให้กวนใจ ที่น่าประทับใจและเป็นต้นแบบที่ดี คือ การทำนํ้ายาทำความสะอาดอเนกประสงค์ ทำให้โรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายในการซื้อนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคได้ นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลยังมีระบบบำบัดนํ้าเสียโดยจุลินทรีย์ของโรงพยาบาลเพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ย้อนกลับ
แชร์เลย
บทความที่เกี่ยวข้อง