หน้าหลัก โครงการ ข่าวสาร บทความ คำบันดาลใจ
เมนู
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ร่วมโครงการ

หากลองตั้งคำถามว่า…ถ้าคุณเป็นคนไทยคนหนึ่ง คุณคิดว่าหน้าที่สำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีควรทำอย่างไร

2 พ.ค. 2560

หากลองตั้งคำถามว่า…ถ้าคุณเป็นคนไทยคนหนึ่ง คุณคิดว่าหน้าที่สำคัญของการเป็นพลเมืองที่ดีควรทำอย่างไร
เมื่อประเทศกำลังต้องการความร่วมมือร่วมใจ การขับเคลื่อนไปข้างหน้า รวมถึงแนวทางในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขึ้นอยู่ที่ใคร?
“ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นํ้ามันพืชไทย จำกัด (มหาชน)
นักธุรกิจแถวหน้าใส่ใจสังคม ได้เปิดมุมมองความคิดกับ #PerspectiveTV

ย้อนกลับ
แชร์เลย