หน้าหลัก โครงการ ข่าวสาร บทความ คำบันดาลใจ
เมนู
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ร่วมโครงการ

50 ปี TVO รวมพลังคนรุ่นใหม่ ใส่ใจความ“พอดี”เปิดโครงการ “สุขีกัมปานี” เพื่อสังคมไทยยั่งยืน

19 เม.ย. 2560

กว่า 50 ปี ของการดำเนินธุรกิจ TVO หรือ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดน้ำมันพืชคอนซูมเมอร์และธุรกิจน้ำมันถั่วเหลือง 100 % เจ้าแรกของประเทศไทย และเจ้าของผลิตภัณฑ์กากถั่วเหลืองวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้น "วิถีธรรม" นำ "วิถีทุน" ตลอดระยะเวลาของการทำธุรกิจ
พร้อมพัฒนาผลิตสินค้าที่เน้นคุณภาพออกสู่ตลาด ส่งตรงถึงผู้บริโภคด้วยความจริงใจ TVO ยังตระหนักและให้ความสำคัญกับเรื่องการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

ล่าสุดผุด "สุขีกัมปานี" แคมเปญเพื่อสังคมของคนไทยรุ่นใหม่ ที่นำหลักแนวคิดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตและธุรกิจ เพื่อปลุกพลังสร้างการเปลี่ยนแปลงในแบบฉบับความพอดี ส่งคืนความสุขสู่ผู้ปฎิบัติและสังคมให้น่าอยู่ยั่งยืน

ดร.วิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรรมการบริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เผยว่า"ปัจจุบันองค์กรธุรกิจ หันมาให้ความสนใจในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นก็มีอยู่หลายวิธี เช่น การดูแลแหล่งน้ำ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปลูกป่า การช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคม
จริงอยู่ที่จุดมุ่งหมายขององค์กรธุรกิจโดยทั่วไปนั้น ก็คือ การสร้างผลกำไร แต่การทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนให้กับสังคม (Sustainability development) คือ การแสดงความรับผิดชอบและทำสิ่งดีๆเพื่อกลับคืนสู่สังคม สำหรับปรัชญาของ TVO นั้น การตอบแทนสังคมบนความยั่งยืน เรารวบรวมองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจที่ยาวนานกว่า 50 ปีนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่า พร้อมจะส่งต่อมาสู่คนรุ่นหลัง ให้นำมาปรับใช้ในการสร้างนโยบายที่ชัดเจน และสร้างระบบการทำงานแบบทีมเวิร์ค


ต้องยอมรับว่า สังคมไทยทุกวันนี้ยังมีความเปลี่ยนแปลงสูง ถ้าเรายังขาดความพอดี ก็จะอยู่รอดในธุรกิจยาก ทำให้การดำเนินชีวิตก็ยากตามไปด้วย จากแนวคิดเดิมๆ ที่เราเชื่อกันว่า อาจจะบอกว่ามีเงินเยอะเท่าไหร่ยิ่งดี แต่ความจริงแล้ว เรามีเงินแค่ที่เราต้องใช้ก็พอ เมื่อความโลภลดลง ความเสี่ยงในธุรกิจก็จะลดลงไปด้วย ความเหนื่อยก็จะลดลงตาม
ความพอเพียงทำให้ธุรกิจไม่มีความกดดัน ทุกวันนี้ TVO ขอแค่มีก้าวต่อไปและได้รับใช้สังคมบนความพอเพียง


โครงการ "สุขีกัมปานี" Thailand Social Enterprise คือรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในวาระครบ 50 ปีของ TVO ที่เกิดจากแนวคิดว่า เราอยากมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม   อยากให้คนในสังคมหันมายึดหลักความดี หันมาดูแลและใส่ใจสังคมมากขึ้น จึงส่งโปรดักส์ตัวแรกของโครงการฯ คือ แอพพลิเคชั่น "พอดี" ในรูปแบบที่เป็นนามธรรม โดยแอพพลิเคชั่นนี้ สามารถที่จะค้นหาคำตอบให้ตัวเอง ถึงการรับรู้รายรับ-รายจ่าย มีที่มา-ที่ไป อย่างมีเหตุผล ซึ่งที่มาของแอพพลิเคชั่น "พอดี" ก็คือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

โดยทุก1ดาวน์โหลด เท่ากับ 1 บาท ที่จะร่วมบริจาคสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา TVO เชื่อมั่นและศรัทธาในการดำเนินชีวิตแบบมีสติ
บนวิถีแห่งความพอเพียง ซึ่งคือจุดเริ่มที่พร้อมจะนำไปสู่วิถีของการไม่ทุกข์ มีความสุขยั่งยืนต่อไป

สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น "พอดี" ได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ Android และ IOS ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sukeecompany.com และ FB: Sukeecompany

ย้อนกลับ
แชร์เลย